10.Slet klubu se vydařil, nejen díky počasí

10.Slet klubu se podařil

V sobotu 24.8.2019 se na letišti AK Jihlava Henčov slétla celá republika. Kdo nepřiletěl, přijel. Počasí po celý den, na rozdíl od loňského roku, přálo všem a přímo vyzývalo k prolétnutí. Kvalifikovaným odhadem se během soboty vystřídalo na letišti přes 220 letadel s posádkou. Počet lidí lze odvodit od počtu vydaných obědů a ten se blížil ke 400. Registrace členů Klubu u stanu GLOBAL ASSISTANCE probíhala do odpoledních hodin. Shrnuto od rána panovala „pohoda a klídek“.

Po zahájení 10.sletu KNA a 8. Sletu LAA ČR, prezidentem Alešem Trtilem společně s Jiřím Machovcem za Klub, byl celý výroční slet zahájen krátce po desáté hodině. Poté se od půl jedenácté ve stanu shromáždili přítomní piloti, členové Klubu. Po loňských zkušenostech prodloužený stan o tři další pole, byl plný a někteří i stáli ve vchodu. Během půl hodinky, kdy se prezentovala činnost klubu za rok 2019, byl ve stanu viditelný zájem a souhlasné pokyvování účastníků při hodnocení práce a představení nových projektů. Prezident LAA ČR Aleš Trtil společně s Jiřím Machovcem nastínili probíhající spolupráci pilotů a hasičů v chystaném projektu s Jihomoravským koordinačním informačním centrem hasičů z Brna. Ti se v osobě velitele Jirouše a pana Zeleného dostavili později a probírali se možnosti spolupráce. Oba byli překvapeni z počtu letadel na místě a na vlastní oči viděli zájem sportovních pilotů o sebevzdělávání a pomoc ostatním. Například v projektu First Aid a dalších odborných kursech a školení pořádaných v průběhu roku LAA ČR. O chystaném víkendovém školení první pomoci First Aid 2019 jsme zde přítomné rovněž informovali a právě teď probíhá přihlašování a registrace zájemců. Upravili jsme databázi členů, kdy jsme vyčistili neaktivní a neúplné záznamy smazali. Tak se řada pilotů a mnohdy i dlouholetých členů, musela znovu zaregistrovat. Věřím, že to bude ku prospěchu vzájemné komunikace..

Na závěr prezentace vystoupil i prezident Klubu nebeských andělů Petr Bold a poděkoval všem za činnost po těch minulých 10 let a vyslovil přání aby vzájemná synergie a spolupráce pokračovala i dalších 10 let. Předal diplomy a dárky pro nejaktivnější piloty a připomenul znovu všem zvýšení aktivity při hlášení krizových situací jako základní protislužbu sloužící pro zviditelnění sportovních pilotů ve společnosti.

Po tomto zhodnocení a diskuzi byly během dne další, odborné přednášky na učebnách letiště AK Henčov. Ve stanu GLOBAL ASSISTANCE probíhala osobní setkání pilotů a přátel létání z celé republiky do pozdních odpoledních hodin, kdy se piloti postupně rozlétali do svých domovských letišť.

Celkové ohlasy řečené přímo na místě a později zaslané emailem jsou velmi kladné a jsme rádi, že se myšlenka Klubu dále rozšiřuje. Odkaz na fotogalerii je ZDE. Pokud máte nějaké hezké fotografie ze sletu, prosím zašlete nám je na email , zařadíme je do galerie.