7. slet KNA se vydařil po všech stránkách

V sobotu 27.srpna 2016 se konal na letišti AK Jihlava Henčov již sedmý slet Klubu nebeských andělů a pátý slet LAA ČR Sobě. Na tento den se řada sportovních pilotů z celé republiky těšila a potvrdila svoji účast v předstihu. Při vzájemné komunikaci organizátorů z Globalu i z LAA jsme odhadovali vysokou, rekordní účast již týden před sletem. V sobotu se na věži letiště dva pracovníci Info služby nezastavili do pozdních večerních hodin. Přiletělo více než 250 letadel a prostředků SLZ. Parkoviště před areálem letiště bylo rovněž přeplněno auty pilotů a účastníků sletu. A tak musíme všem organizátorům poděkovat za úspěšné zvládnutí toho náporu, kdy vše proběhlo bez „ztráty kytičky“.

V deset hodin prezident LAA ČR pan Brzkovský a prezident Klubu nebeských andělů Petr Bold zahájili před hangárem celou akci krátkým proslovem a vše začalo. V tu dobu bylo v prostoru pro letadla na okraji dráhy před věží více než 200 letadel a další stále přistávala.
V půl jedenácté byla ve stanu Global Assistance pro piloty a členy KNA spuštěna krátká prezentace a vyhodnocení činnost klubu, kterou představil prezident KNA Petr Bold. Ve dvaceti minutách uvedl co se od posledního sletu povedlo. Mimo jiné zmínil i změnu ve vedení společnosti kdy na post generálního ředitele Global Assistance nastoupil pan Ing. Marek Jaroš, který celou myšlenku a provoz Klubu nebeských andělů dále podporuje a věnoval jí po celý rok pozornost. Bohužel byl v dobu sletu mimo republiku a tak alespoň předal pozdravy a přání dobré a úspěšné akce ústy Petra Bolda.

V průběhu roku 2016 se počet aktivních pilotů, členů klubu rozrostl na 655, což je o sto více než v roce 2015. Letní akce Na Bohemku na křídlech se rovněž již tradičně podařila a tento pátý rok se účastnilo více než 70 pilotů a 25 letadel a vrtulník. V rpůběhu roku jsme uzavřeli s devíti letišti dohodu o propagaci klubu a nepravidelném leteckém monitoringu na vybraných letištích po celé republice poblíž důležitých komunikací. Jsou to letiště Benešov, Roudnice, Sazená, Frýdlant nad Ostravicí, Mladá Boleslav, Plzeň Letkov, Česká Lípa a Jihlava. Zde by se měl každý pilot dozvědět o projektu a práci klubu a pravidelní návštěvníci se mohou pomocí vysílačky a frekvencí Klubu nebeských andělů spojit s callcentrem GA a nahlásit dopravu, požáry a další situace přímo ze vzduchu. Opět jsme letos ve spolupráci s tvůrcem Databáze letišť v tištěné i elektronické podobě dohodli spolupráci a zakoupili pro členy klubu licence pro elektronickou aplikaci pro Apple zařízení, která je výborným pomocníkem pro orientaci a plánování letu. Licence je platná do března 2017 a pracujeme na prodloužení o další rok.
Prezentace o činnosti klubu pokračovala poděkováním za aktivní zpravodajství o dopravní situaci a požárech v průběhu roku, kdy od ledna do srpna bylo uskutečněno 560 spojení na frekvencích klubu a stovky telefonátů měsíčně od členů klubu. Vyhodnocení sportovní piloti jako nejpilnější byly už tradičně odměněni zlatými tričky a dalšími předměty. Je to pan Tomášek z Mělníka, pan Mejstřík z Letňan, pan Trojanec z Vyškova a z žen jsou to paní Vejvodová ze Slaného a paní Poláčková z Letňan. V těsném závěsu to byli další členové KNA pan Marek Sezemín, pan Fridrich Slušovice, pan Schwarz Dvůr Králové a pan Pudil z Benešova. Nejenom oceněným ale všem aktivním pilotům prezident KNA poděkoval za celoroční práci.

V další části prezentace Jirka Machovec předal zkušenosti s provozováním radio sítě a připomněl trojí zaklíčování, které odliší oprávněné spojení členů klubu od vysokoletících letadel na stejné frekvenci pro Krakow a Vídeň. Požádal všechny o spolupráci, pokud nedojde ke spojení z dané výšky aby po přistání zavolali parametry (místo, čas, výška) na bezplatné číslo 800 1220 12 do centrály GA, kde bude nahrávka poslechnuta a podle dalších sledovaných parametrů upravena mapa dosahu. Tento výjimečný projekt v EU je pro nás všechny prestižním úkolem a výborným ukazatelem kvality práce sportovních pilotů i pro ostatní země.

Po skončení prezentace Klubu nebeských andělů se sportovní piloti v hojné míře zastavili na odborných přednáškách a ukázkách v prostorách letiště, které organizovala LAA ČR. Debaty a setkání pilotů z celé republiky pokračovalo po celý den do pozdního odpoledne. Mnoho poznatků a návrhů pilotů jsme projednali a vzali za své a budeme se snažit v dalším rozšiřování působnosti a činnosti klubu.

Počasí objednané vydrželo po celý den a dlouho do noci, kdy někteří piloti zůstali i na noční koncert a veselici. Účast byla odhadem určena na 480 lidí a 250 letadel. V průběhu celého dne se dalších více než 100 pilotů přihlásilo do klubu a tak bude mít opět organizační tým co dělat, aby připravil klubové karty a další náležitosti pro nové členy.