Callcentrum dopravních informací Global Assistance

Pomoc motoristům v orientaci na silnicích zajišťuje Callcentrum Dopravních informačních systémů GA, které pracuje nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce na telefonním čísle 800 1220 12. Tato bezplatná linka je určena také Vám nebeským andělům pro získávání informací od vás z ptačí perspektivy. Operátoři Call centra jsou kvalifikovaní odborníci, kteří jsou připravení všem volajícím pomoci se orientovat na jejich cestě pomocí digitální mapy s mnoha vrstvami orientačních bodů jako jsou velká nákupní centra, čerpací stanice, exity a sjezdy z dálnic a rychlostních komunikací a další.V nouzové situaci i v běžném provozu řada motoristů ani netuší kde zrovna jsou.

Call centrum je vybaveno moderní digitální telefonní ústřednou Alcatel Omni PCX Enteprise. Pro telefonní číslo 800122012 máme za účelem dalšího upřesnění a tím kvalitnějšímu zpracování dopravních informací připojeno zařízení umožňující nahrávání a pozdější poslech hovoru. Zároveň automaticky vytváří statistiku volání a vytížení linek všech operátorů. Každé pracoviště je vybaveno digitálním telefonním přístrojem s náhlavní soupravou. Ústředna automaticky zpracovává hovory a rozděluje je na jednotlivá pracoviště operátorů. V případě,že je v daném okamžiku více hovorů, než operátorů, ústředna informuje volající o této situaci a zařadí je do hlasového záznamníku odkud jsou postupně jejich hovory přepsány do podoby dopravní informace. Callcentrum je postaveno kapacitně tak, že je v případě potřeby možné jej variabilně dále rozšiřovat.

Callcentrum DIS GA pro evidenci všech dopravních informací používá unikátní pro nás vyvinutý redakční systém eRDIS verze 5.0, který komplexně řeší potřeby zpracování a šíření dopravních informací pro média a další odběratele včetně distribuce dynamické navigace do vozidel pomocí RDS TMC.

Pro kvalitní zpravodajství potřebujeme zejména:

Zásady práce Call centra:

 • přesný čas zjištění
 • typ události
 • kolona, nehoda, požár, práce na silnici s kolonou...
 • místo poruchy nebo nehody
 • upřesnění místa problému číslem komunikace (víte-li ho)
 • doplňující orientační body (čerpací stanice, obchodní centra...)
 • údaje o směru nehody k nejbližšímu městu či objektu
 • zasahuje-li do protisměru či ovlivňuje více pruhů,krajnice, nájezd, stoupací či jízdní pruh

Co vy můžete z nadhledu upřesnit

 • popis situace a hlavně okolních příjezdů (to je přesně to co není běžně k vidění)
 • počty vozidel v místě nehody (odborným odhadem)
 • délka kolony ze všech směrů a možnosti objížďky, pokud existuje
 • informace o přítomnosti Policie, hasičů, záchranné služby, vrtulníku ....
 • předpokládané zdržení
 • stupeň dopravy (vysvětlení pojmu v samostatném článku )ZDE

Zásady práce Callcentra

 1. nepřetržitý provoz
 2. rychlá orientace v mapách a redakčním dopravním systému
 3. pomoc volajícímu při orientaci v mapě a získání pro nás potřebných informací
 4. trvalá a vysoká kvalita poskytovaných služeb zaměřená na nejširší dopravní zpravodajství z celého území ČR

CO SE NEDOZVÍME TO NEVÍTE ZA VOLANTEM !