Druhý v pořadí, ale první v počtu účastníků FA

Druhý v pořadí, ale první v počtu účastníků

To byl pražský kurs první pomoci projektu First Aid tuto sobotu 7.4.2018.
Již krátce po deváté, pro mnohé v brzkých ranních hodinách, se začali sjíždět sportovní piloti z Čech do GLOBAL ASSISTANCE. V přízemí sídla společnosti v Chabrech, na Praze 8 již byl organizační tým, který připravil horkou kávu a další nutné záležitosti. Počasí bylo na jaro vyjímečné a tak se o přestávkách většina slunila před budovou. Mezitím školitelé, profesní záchranáři petr Knejfl a Pavel Vyskočil, si společně „ladili podobu“ a časovou osu školení. Oba potvrdili, že rozsah a objem školení je opravdu široký a že bude potřeba celý den naplánovat tak, aby se stihlo vše probrat a zejména vyzkoušet. Při prvním Nymburském školení to bylo o to jednodušší, že počet účastníků dovolil mnoho praktického zkoušení záchranných technik. V Praze jsme museli vyřešit i úpravu a přesné časové členění prezentace tak, aby každý z účastníků kursu měl možnost si na vlastní kůži potřebné záchranné techniky vyzkoušet. Závěrečné, řízené přezkoušení všech absolventů kurzu bylo pro mnohé překvapením, ale příjemným.
V reálných podmínkách, s reálnou lékárničkou, museli zajistit základní životní funkce. Vše co se v dopoledních hodinách při přednášce dozvěděli tak museli aplikovat v praxi na několika figurantech, vybraných přímo z účastníků. Nácvik nasazení škrtidla, zjištění a posouzení životních funkcí dle CABC a několika minutové KPR všem ukázalo jak je práce při záchraně života složitá, namáhavá a důležitá, kdy ve svém důsledku dobře provedená zachrání život.
Sportovní piloti svým zájmem a účastí na tomto projektu ukazují svému okolí, že nejednají ve své sportovní činnosti bez rozmyslu a že se umí postarat o vše ve svém okolí, včetně možné záchrany života.
A o to především v projektu First Aid, pořádaným Klubem nebeských andělů, LAA ČR a GLOBAL ASSISTANCE, a.s. JDE.