First Aid 2023 ukončen

Dobrý den všem
Po rozebrání všech variant a možností uskutečnit oba dva termíny projektu první pomoci First Aid 2023 ve dnech 11 a 18 března jsme museli přiznat, že to není rozumné, ani ekonomické pro obě strany. RUŠÍME OBA TERMÍNY
Poslali jsme přes 1020 emailů s pozváním a termíny (dokonce dvakrát). Na webu LAA ČR a Klubu nebeských andělů byl vystaven článek a pozvání. V posledním čísle časopisu PILOT byl rovněž článek popisující možnost přihlášení. Bohužel se na oba termíny a místa přihlásil počet zájemců, který byl velice, velice nízký. Jinými slovy organizační tým a lektoři by byli v přesile vůči účastníkům.

Vzpomínáme na loňskou Jihlavu, kde se sportovní piloti všech skupin dožadovali aktivit, které byly před COVIDem. Vnímali jsme, že ty dva a kus roku byly velkým zásahem do svobodomyslného létání a zejména setkávání a povídání lidí se stejnými zájmy.
Bohužel se za tu dobu změnily i priority a způsoby žití pro většinu lidí, nejenom pilotů.
Dnes, kdy je zažitý a dokonce požadovaný Home office, kdy jsou lidé raději doma, protože nucených vycházek do přírody měli za celou dobu COVIDu „na celý život“. A celkově změněný způsob myšlení co, kdyby.. Je bohužel vidět i v této naší letecké oblasti.
Přiznejme si Svět se změnil.

Pokud máte vlastní názor „Co by se mohlo v Klubu nebeských andělů konat“ můžete poslat návrhy na email machovec@1220.cz

Společně s LAA ČR probereme vaše návrhy a připomínky a třeba změníme alespoň tento „Náš prostor“…

Modrou oblohu a šťastné každé přistání