Hodnocení hustoty dopravy (stupni 1 až 5)

Tabulka pro určováni stupňů aktuální dopravy(stupni 1 až 5)

STUPEŇ 1
Po komunikacích se pohybují pouze jednotlivá vozidla, jízda je zcela plynulá, průměrná rychlost jízdy je zachována v rozmezí maxima stanoveného pravidly silničního provozu.

STUPEŇ 2
Po komunikacích se pohybují malé skupinky vozidel, nevznikají kolony, provoz je zcela plynulý, plynulé a průběžné je také odbavování vozidel, která zastavují v jednotlivých směrech na světelně řízených křižovatkách. Výjezd z jednotlivých směrů světelně řízených křižovatek je při zeleném signálu úplný.

STUPEŇ 3
Po komunikacích se pohybují proudy vozidel provoz je dosud plynulý, ale vyznačuje se sníženou průměrnou rychlostí, která již v žádném úseku nedosahuje předpisem stanoveného maximálního rychlostního limitu. Odbavování vozidel, která zastavují v jednotlivých směrech na světelně řízených křižovatkách, je neúplné.

STUPEŇ 4
Po komunikacích se pohybují kolony vozidel, provoz postrádá plynulosti a vyznačuje se výrazně sníženou průměrnou rychlostí. Výjezd v jednotlivých směrech všech řízených křižovatek je narušen, vznikají proudy vozidel, které nelze v žádném případě, ani při využití fyzického řízení dopravy, beze zbytku odbavit.

STUPEŇ 5
Na komunikacích stojí nebo se jen velmi pomalu se pohybují kolony automobilů. Provoz se téměř zastavil. Na křižovatkách dochází pro intenzitu dopravy ve všech směrech k odbavení a výjezdu jen jednotlivých vozidel. Průměrná rychlost klesla na minimum. Situaci lze označit za dopravní kolaps.

Pro zlepšení informací řidičům a celkové posouzení situace je vždy dobré odhadnout i přibližnou dobu zdržení.