IV Slet Nebeských Andělů / LAA ČR SOBĚ se povedl

V sobotu 21. září se nad Jihlavským letištěm nebe zavřelo. Přes to se z celé republiky slétlo a přijelo mnoho sportovních pilotů a přátel létání. Po deváté hodině přiletělo první letadlo Morava L200 s P. Boldem a T. Mejstříkem. Toto letadlo bylo v roce 2008 na Severním pólu a tak nízká oblačnost na cestě z Prahy nebyla problémem a na mokré trávě v poklidu přistáli. Na druhou stranu se další piloti na okolních letištích dívali k nebi a čekali na možné díry, aby mohli přes nízkou oblačnost vzlétnout. To se podle telefonátů mnoha pilotům nepovedlo celý den. A tak i když se kolem poledne ukázalo na chvilku i sluníčko a přítomní sundávali bundy, nebylo tak hezky jako minulý slet. Někteří to vzdali a raději přijeli auty a tak se nakonec v průběhu celého dne shromáždil na Jihlavském letišti celkem slušný počet lidí stejného zájmu. Nebeských Andělů dorazilo méně než minulé ročníky. Tedy přesně 46 registrovaných členů. Na druhou stranu se do Klubu Nebeských Andělů přihlásilo 88 nových sportovních pilotů SLZ a letadel všech skupin. Právě to, že se tento den na letišti pořádala společná akce LAA ČR a GLOBAL ASSISTANCE, umožnilo rozšířit povědomí o projektu Nebeských Andělů mezi všemi přítomnými piloty.

Od časného rána, na Jihlavském letišti byl ve vytápěném stanu Klubu NA velký provoz. Úvodní zhodnocení činnosti klubu za minulý rok a vyhlášení nejpilnějších Andělů sledovalo přes 50 pilotů. Na druhou prezentaci byl stan plný k prasknutí. „Na vině“ byla prezentace a ohlášení spuštění radiotelefonického spojení přímo z letadla do centrály GA. Dlouho očekávaný způsob okamžité komunikace na leteckém pásmu. Na třech přidělených, schválených a mezinárodně koordinovaných frekvencích je povolena komunikace a předávání informací o dopravní a krizové situaci, kterou řada z pilotů již při svých letech viděla a případně i řešila. Všichni přítomní dostali leták s podrobnostmi a frekvencemi pro daná území. Nyní již nezbývá než prověřit dosahy vysílačů a doladit celou radiotelefonickou síť.

Po celý den pak probíhaly odborné přednášky a ukázky v učebně Jihlavského letiště a rovněž ve stanu Nebeských Andělů a před hangáry podle programu celého dne. Odpoledne řada pilotů s obavou sledovala zvyšování oblačnosti v okolí letiště a tak se krátce po 16 hodině někteří rozhodli prodrat mraky a děrami ve směru k domovským letištím i přes to že program LAA ČR pokračoval i večerním promítáním a dalšími aktivitami.

Shrnutí celého IV. Sletu Nebeských Andělů je možno uvést slovy, vše špatné se v dobré obrátilo. Účast sportovních pilotů i přes dlouho předpovídanou nepřízeň byla vysoká. Program a ukázky celého dne nelze shrnout do jednoho článku a ještě se podívejte na další informace ze sletu. Všichni, kteří dorazili, dostali sluneční clonu předního okna do letadla a LED světlo na kšilt čepice, jako dobré pomocníky při létání. Informace, které všichni v průběhu dne získali, se doufáme, dostanou i k dalším pilotům napříč republikou a všem, kteří se nemohli zúčastnit. Příští termín již V. Sletu Klubu Nebeských Andělů budeme směrovat na začátek září, aby se počasí tolik nepodílelo na účasti a pokud to okolnosti dovolí uvidíme zda to bude opět Jihlavské letiště.