Jak budou kursy First Aid probíhat?

Jak budou kursy First Aid probíhat?

Projednáme s Vámi možné termíny po telefonu a po rozdělení dostanete upřesněný termín v e-mailu. Prezence na místě bude od 9,30 hodin to abychom se stihli seznámit a koncentrovat. Vlastní kurs bude zahájen v 10,00 hodin s tím, že konec je plánován na 16,00 hodinu. V místě kursu bude zajištěno malé občerstvení a nápoje. Blok a propisku na poznámky by si měl každý přinést s sebou. Nějaký náhradní se vždy najde.

Vždy budeme používat projektor s plátnem a prezentace školitele bude probíhat neformálně i s možnými dotazy. Bude na tom kterém školiteli jaká pravidla nastaví. Celá problematika First Aid opravdu není jednoduchá a platí pravidlo „pomoci by nemělo ublížit“. Přehledné body prezentace bude možno po školení na vyžádání zaslat emailem. V průběhu dne si budou muset všichni účastníci prakticky vyzkoušet a správně osvojit některé techniky pro záchranu života. Teprve tímto krokem bude účastník potvrzen jako absolvent kursu First Aid.
Po absolvování kursu dostanou účastníci osobní certifikát se stručným obsahem proškolení. Připravujeme další předměty včetně letáku se základy první pomoci, které poslouží pro oživení v průběhu dalšího období. Další drobné předměty se ještě připravují. Teprve první zkušenosti a praktické využití tohoto projektu v praxi ukáže, zda se budou organizovat další termíny či proběhne obnovení znalostí v dalším období.