Nebeský Anděl nový projekt

Proč vznikl Klub nebeských andělů?

Drtivá většina pilotů má řidičský průkaz. Většina pilotů určitě zná z rozhlasových vln a televizních obrazovek dopravní zpravodajství. Do monitorování dopravní situace v něm se zapojují dobrovolní dopravní zpravodajové – řidiči, kteří hlásí momentální mimořádné situace v provozu pomocí svých mobilních telefonů.

Nyní zbystřete. Novinkou, která se rozjíždí právě nyní (rok 2008), je zapojení sportovních pilotů do sítě dobrovolných dopravních zpravodajů.
Projekt Nebeský anděl je společným dílem tří organizací – Aeroklubu ČR, Letecké amatérské asociace ČR a společnosti Global Assistance. Hlavním cílem projektu je především ukázat nejširší veřejnosti, že sportovní piloti dokážou být společnosti užiteční. Při svém létání často vidí věci, které zůstávají „pozemšťanům“ skryté. Často ze vzduchu dokážou okamžitě odpovědět na otázky typu: „Proč se právě zde tvoří kolona?“ „Jak je dlouhá?“ A předání těchto informací pomůže hned dvakrát – řidičům na silnicích, kteří mohou zareagovat na momentální dopravní situaci; a také letcům samotným – pozitivní publicitou se zvýší jejich prestiž.

Chcete se stát členem Klubu Nebeských andělů a přispět svou aktivitou ke zvyšování prestiže sportovního letectví? ZAREGISTRUJTE SE