PŘELADILI JSME vysílače..

Displej ovládání vysílačů
Displej ovládání vysílačů

Tak už došlo i nás.

Mezi posledními subjekty používající letecké frekvence a radiové sítě v ČR, jsme na „Nebeské radiosítimuseli změnit frekvence všech tří vysílačů. Tyto dlouho plánované změny frekvence jsme museli i my dát do souladu s nařízením Evropské unie a tak jsme PŘELADILI .
Naše všechny vysílače mají od dnešního rána (9.11.2017) nové frekvence v rozestupu 8,33 kHz
DOPRAVA PRAHA 131,405 MHz
DOPRAVA BRNO 131,980 MHz
DOPRAVA OSTRAVA 131,905 MHz

Volací znaky DOPRAVA xxx a rovněž rozpoznávání trojího zaklíčování zůstává platné i v novém způsobu komunikace.

V podmínkách vydaných oprávnění stojí: Přidělený kmitočet s druhem provozu 6K00A3E může být uveden do provozu nejdříve dne 9. 11. 2017 v 00.00 hodin UTC. Po tomto datu nesmí být použit stávající kmitočet s druhem provozu 16K0A3E.

Pro řadu z Vás to znamená investovat do přístroje s rozestupem 8,33 kHz. Ze zpráv od pilotů máme ale informace, že ne každý bude v dohledné době novou stanici pořizovat. Musíme tedy počítat i se snížením provozu na naší síti.
Na druhou stranu očekáváme, že nové rozdělení frekvencí napříč Evropou bude i pro nás výhodné. Doufáme, že skončí rušení frekvence od vysoko letících letadel zejména na Brněnském a Ostravském vysílači. Což by v důsledku mohlo všem na našich frekvencích umožnit nerušenou komunikaci a tím i častější volání.
Proto Vás žádáme, abyste zkoušeli volat a testovat komunikaci s operátory GLOBAL ASSISTANCE již teď. Samozřejmě pokud máte stanici umožňující naladit daný kmitočet.
I jednotlivá testovací spojení, s uvedením výšky a místa, pomohou oběma stranám, nám a Radiokomunikacím při dalším doladění systému.