Projekt FIRST AID – kurs před lékařské první pomoci pro sportovní piloty

Projekt Global Assistance, a.s. a Letecké amatérské asociace ČR pro všechny sportovní piloty a členy Klubu Nebeských andělů má za cíl zprostředkovat zájemcům jednodenní odborný kurs a proškolení v oblasti před lékařské první pomoci při řešení krizových situací nejenom na letištích a při leteckých nehodách, ale i na silnicích a v běžném životě.

S myšlenkou projektu přišel prezident Klubu nebeských andělů Ing. Petr Bold v létě. Před sletem v Jihlavě jsme stihli projednat organizační podrobnosti a finanční náročnost projektu. A právě na 8. sletu KNA a 6. sletu LAA Sobě jsme poprvé projekt představili přítomným pilotům a přátelům leteckého sportu.

Smyslem projektu First Aid (pro jehož název byl zvolen krátký a výstižný, mezinárodně známý anglický výraz) je zvýšení odborné úrovně a připravenosti proškolených pilotů. Očekáváme i zvýšení prestiže a povědomí veřejnosti o sportovních pilotech obecně. V životě totiž nastávají nejrůznější kritické situace, ať už na silnicích, v leteckém provozu či v místech, kde piloti žijí a pracují, a tam všude mohou svojí nově nabytou odbornou dovednost před lékařské první pomoci uplatnit ve prospěch lidí kolem. První minuty po zranění či události ohrožující život jsou nejdůležitější pro další vývoj situace. Neodborná, nebo žádná pomoc může stav zraněného zhoršit a při dojezdu lékaře a záchranné služby může být pozdě na jakýkoliv zákrok podporující život.

Inspirací nám bylo i to, že zmínky o tomto důležitém okamžiku pro záchranu ohroženého života byly již v materiálech z druhé světové války. Britské vojenské velení tehdy vydalo skládačku, leták, kde byly popsány základní úkony pro zjištění rozsahu zranění a způsoby zajištění zraněného do doby, než přijede lékařská pomoc. V roce 1943 si nejenom armáda uvědomovala, že pro záchranu života a zmírnění následků zranění je prvních 10 minut pomoci nejdůležitější. To samozřejmě platí i dnes a s tím počítá i projekt First Aid.

Sportovní piloty projekt ihned oslovil, o čemž svědčí to, že bezprostředně po jeho prezentaci během letošního sletu v Jihlavě se do něj předběžně přihlásilo 23 z nich!

Zasláním e-mailu se jménem pilota, domovským letištěm a telefonem se můžete do projektu přihlásit také.
Pro přihlášení pište na e-mail machovec@1220.cz. případně rovnou odkaz

Další postup:

  • Počítáme s tím, že do konce roku 2017 shromáždíme přihlášky a ty roztřídíme do skupin podle domovských letišť.
  • Podle větších oblastí (krajů) pak vyhledáme 4 až 5 míst po celé republice, kde by mohlo proběhnout školení a kurz rychlé první pomoci.
  • Do konce roku obešleme první zájemce a domluvíme termín školení, jednodenního kurzu, v jejich dosahu.
  • Máme připravenu osnovu tohoto jednodenního kurzu první pomoci a do skončení prvního cyklu připravíme potvrzení o jeho absolvování a vytvoříme i nové průkazy pro absolventy kurzu.
  • V průběhu příštího roku budeme pokračovat v pořádání školení tak, abychom na příštím sletu v Jihlavě již mohli všechny ostatní seznámit s prvními zkušenostmi a výsledky dosavadního průběhu projektu.
  • V průběhu této první fáze projektu vyhodnotíme získané poznatky, názory absolventů, připomínky lékařů a odborných instruktorů a koncem příštího léta, resp. začátkem podzimu 2018 rozhodneme, jak pokračovat.
  • Během příštího roku budeme informovat o celém projektu novináře a média.

Kurs je pro všechny piloty dobrovolný a bezplatný a celý projekt First Aid je připraven ve spolupráci Global Assistance, a.s. a Letecké amatérské asociace ČR, jejichž zástupci zajistili organizaci a finance na celý projekt.

Jménem realizátorů projektu

Jiří Machovec
ředitel úseku dopravních informací GA

Jiří Koubík
ředitel správy LAA ČR