XI. Slet 2020

První akce Klubu nebeských andělů v roce 2020

Je před námi první letošní akce pro členy Klubu nebeských andělů, sportovních pilotů. Počátkem roku nám v celé republice pandemie COVID 19 udělala čáru přes veškerou činnost klubu. Připravovali jsme další ročník projektu první pomoci First Aid 2020. Chystali jsme opět setkání Na Bohemce na křídlech. Bohužel nařízení vlády o zákazu cestování a shromažďování oba tyto projekty ukončilo. Nyní po zvolnění pravidel pohybu nám umožňuje setkání a tak příprava na XI. Slet klubu v Jihlavě na letišti Henčov finišuje. Včerejší upozornění vlády na v září startující povinnost opět nošení roušek věříme nepostihne poslední srpnový víkend a naši společnou akci Klubu nebeských andělů a LAA ČR.
Je připraven opět bohatý program s odbornými přednáškami. Po celý den bude k dispozici opět stan GLOBAL ASSISTANCE s občerstvením a stoly, kde se po roce opět všichni rádi setkáme. Věřím, že si budeme moci popovídat jak jsme prožívali celé to minulé období plné obav a informací kde se několikrát denně měnily zásady svobodného pohybu a běžných činností napříč Českou zemí. Celkově to bylo znatelné i v počtu hlášení dopravy a událostí. Březen až květen se i dopravní situace v republice velice zvolnila a rovněž piloti měli neplánované „prázdniny“. O tolik kratší sezona pro létání bude určitě dlouho v paměti všech a budeme si tento kulatý rok pamatovat hodně dlouho.

Pro všechny sportovní piloty je letošní rok památný i z toho důvodu, že před 30 lety byla založena a začala svoji činnost Letecká amatérská asociace České republiky. Ta postupně přijala pod „svá křídla“ další typy sportovního létání a za těch třicet let vše narostlo do úctyhodných rozměrů. Dnes zastupuje a utváří podmínky pro všechny piloty a zařízení k létání. Věříme, že i dalších třicet let bude tou hlavní komunitou a partnerem pro všechny kteří k létání mají vztah. Stejně jako byla u vzniku Klubu nebeských andělů před jedenácti lety.

Všichni členové KNA v této době dostali do emailu upozornění a pozvánku na sobotu 29.srpna do Jihlavy. Pokud nikoliv prosím napište na machovec@1220.cz . Na webu LAA ČR je rovněž již nějakou dobu pozvánka a bude postupně zveřejněn i program celého sletu a oslavy 3O. výročí založení. Týden před sletem ještě všichni členové Klubu obdrží email s podrobnými informacemi o příletech.
Věříme, že se vám všem opět na Jihlavě 2020 bude líbit a že společně prožijeme příjemné setkání a krásný den. TĚŠÍME SE NA VÁS