Záplavy 2013

Rozeslali jsme email, kde jsou podrobnosti o našem záměru ukázky práce a činnosti Klubu Nebeských Andělů.

V tuto dobu, kdy všichni obyvatelé České Republiky mají nepříjemné zkušenosti se záplavami a povodněmi , se na Vás obracíme s prosbou o dokumentaci zaplavených území. Pokud to umožňují technické podmínky Vašich domovských letišť a máte možnost vzlétnout, žádáme Vás o fotodokumentaci zaplavených území.

Fotografie či krátká videa prosím zasílejte na email machovec@1220.cz, Bohužel odkaz na PICASA kde jsou ukládány fotogalerie Nebeských Andělů není funkční pro všechny uživatele. Fotogalerie a videa mohou být použita pro média a zároveň poslouží pro zdokumentování situace a pro přehled všem, kteří budou mít přání v budoucnu si připomenout co se v červnu 2013 dělo a jak to bylo na celém území našeho státu.

Televize a internetové portály přinášejí snímky ze záplav většinou ze země. Náš klub může přinést přehledové záběry ze vzduchu a tím ukázat a podpořit záměry klubu a podstatu naší činnosti. Tedy práci Vás všech Nebeských andělů pro motoristy a v této době záplav i pro všechny občany.

Věříme, že se najdou aktivní piloti z Klubu Nebeských Andělů, kteří se akce zúčastní a fotografie zašlou, či uloží. Zároveň vyhlašujeme i soutěž o nejaktivnější, která bude vyhodnocena do konce června 2013. Tři nejaktivnější, kteří zašlou snímky z nejvíce oblastí, či velmi zajímavé záběry povodní, budou odměněni a získají hodnotné ceny. O cenách budete informováni v průběhu akce. Věříme, že tento počin bude dalším plusem v hodnocení Vaší činnosti na veřejnosti a pomůže tak celkově ke zlepšení postoje všech lidí a zejména médií ke sportovním pilotům z celé republiky.

Děkujeme za Vaši práci