Zážitek z Jihlavy 2015, 6. slet KNA a 4. slet LAA sobě

Šestý slet klubu Nebeských andělů se mimořádně vydařil. Organizátoři z LAA ČR i z GLOBAL ASSISTANCE se i díky počasí, které opravdu vyšlo na celém území republiky nezastavili celý den. Více než 220 letadel (odhadem) a více než 550 účastníků (podle vyjedené kuchyně) se v sobotu ukázalo na letišti AK Jihlava – Henčov.

Od časného rána se na věži letiště střídali dva řídící provozu a dirigovali přílety a parkování letadel ZE VŠECH KOUTŮ republiky. Ve chvílích volna si řídící provozu chladili hlavu ve stínu a stejně tak i piloti, kteří se registrovali u obou prezencí a hned se ptali po občerstvení, nejlépe studeném. Po desáté hodině zahájili oba prezidenti, pan Brzkovský za LAA ČR a pan Bold za klub Nebeských andělů a Global Assistance 6. Slet KNA a 4. Slet LAA sobě. Krátké zhodnocení činnosti klubu pak proběhlo ve stanu a pokračovalo se přednáškami a prezentací výkonů mnohdy úctyhodných do času oběda. Některé další přednášky pak probíhali v učebnách letiště a bylo co si vzít k srdci z každého oboru létání.

Důležitý fakt a to sledování požárů v letošním roce byl zdůrazněn všem sportovním pilotům stejně jako využívání přidělených kmitočtů pro hlášení všeho zvláštního na zemi.

Ocenění nejaktivnějších Nebeských andělů proběhlo během prezentace činnosti klubu. Další ocenění pro nejstarší účastníky a pro nejvzdálenější přílet proběhlo pak během odpoledne, kdy jsme sčítali registrované. Dárky byly připraveny pro všechny zůčastněné a myslím že vějíř, který byl přibalen se každému hodí nejenom než vzlétne pro osvěžení horkého vzduchu v kabině letadla. Všichni ocenění navíc dostali krásnou knihu fotografií z letadla a k tomu voucher na Kurs bezpečné jízdy na autodromu Sosnová u České Lípy, kdy se po doplacení zhruba 1000,- kč můžou odpočítat i čtyři tresné body z rejstříku řidiče. Nově přihlášených bylo nakonec přesně 120. Tedy jsme se dostali přes 600 členů klubu a uvidíme jak stoupnou i počty volání informací v průběhu roku do dalšího sletu.

Později než jindy, právě kvůli teplému počasí, se letiště začalo vyprazdňovat a piloti mířili zpět k domovským letištím. Celkově jsme z dostupných reakcí pilotů dostali výborné ohodnocení celého podniku a všichni se těší na příští ročník sletu klubu Nebeských andělů a slet LAA ČR sobě, který už dnes můžeme říci se bude konat opět na letišti Aeroklubu Jihlava, kterému tímto děkujeme za poskytnutí plochy a zázemí pro všechny zúčastněné.