Nebeský Anděl
zapojení sportovních pilotů do sítě dobrovolných dopravních zpravodajů

Cíle projektu Nebeský Anděl

Zkuste si odpovědět na následující otázku: Co mají sportovní piloti společného? Obecných odpovědí bude určitě hned několik: Lásku k létání. Radost ze setkávání s podobně smýšlejícími lidmi. Potěšení z pohledu na svět z ptačí perspektivy. Jistě vás napadne spousta dalších odpovědí.
Projekt Nebeský anděl je společným dílem tří organizací – Aeroklubu ČR, Letecké amatérské asociace ČR a společnosti Global Assistance.

Zapojit co nejvíc amatérských sportovních letců do sítě dobrovolných dopravních zpravodajů s využitím systému společnosti Global Assistance.

Zvýšit prestiž amatérských sportovních letců a narovnat pohled veřejnosti – dokázat, že sportovní letci neriskují své životy a životy lidí pohybujících se po zemi, ale dokážou být užiteční.

Veškerou činnost Nebeských andělů koordinovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost letového ani pozemního provozu.


Zde je několik okamžiků z činnosti klubu, více najdete v sekci Novinky

Piloti hlásí požáry / 2023

Tento „staro – nový projekt“ v roce 2023 je pokračováním a rozšířením předchozích méně či více úspěšných plánů Klubu nebeských andělů a LAA ČR. Jedná se o sezonní zvýšení pozornosti a hlášení požárů na centrálu Global Assistance. Jak se zapojit najdete v článku "Zvedneme Floriána nad zem

Zvedneme Floriána nad zem :

Jak to funguje? Na stránkách LAA ČR se seznámíme s mapou zobrazující stupeň nebezpečí vzniku požáru Před letem zapnete jakýkoliv záznam GPS– jedině díky záznamu můžeme projekt vyhodnotit Pokud objevíte událost (požár) voláte frekvenci Nebeských andělů Operátor vás propojí s pracovištěm hasičů -vše probíhá v otevřené řeči!!!

Callcentrum dopravních informací Global Assistance

Pomoc motoristům v orientaci na silnicích zajišťuje Callcentrum Dopravních informačních systémů GA, které pracuje nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce na telefonním čísle 800 1220 12. Tato bezplatná linka je určena také Vám nebeským andělům pro získávání informací od vás z ptačí perspektivy. Operátoři Call centra jsou kvalifikovaní odborníci, kteří jsou připravení všem volajícím pomoci

Zkoušeli jsme přímé radiové propojení LETADLO – CENTRÁLA GA – HASIČI

Poslední týden v březnu jsme společně s prezidentem LAA ČR Alešem Trtilem, ředitelem správy LAA ČR Jiřím Koubíkem a Jiřím Machovcem prezentovali činnost Klubu nebeských andělů pro HASIČE, konkrétně HZS JmK, centrála na Lidické ulici v Brně. V připravené prezentaci jsme mimo jiné vyzdvihli radiokomunikační síť KNA...

Novinky

Zde jsou vypsány některé poslední aktivity a akce Klubu nebeských andělů. Řada dalších zajímavých akcí v minulosti je v dalších stránkách této sekce. Některé momenty jsou rovněž uvedeny ve fotogalerii, kde můžete i vy přispět svým názorem, zkušenostmi a tak příchozím ukázat pestrou činnost klubu a tím získat nové budoucí Nebeské anděle...

XIV. Slet Klubu nebeských andělů byl výjimečný

XIV. Slet Klubu nebeských andělů byl výjimečný

Musím použít výrazy jako, tradiční, opakované, kvalitní, různorodé, zajímavé, poučné, poděkování, hodnocení, radostné a přátelské setkání. To všechno jsou synonyma tohoto sletu.

Zvedneme Floriána nad zem :

Zvedneme Floriána nad zem :

Jak to funguje? Na stránkách LAA ČR se seznámíme s mapou zobrazující stupeň nebezpečí vzniku požáru Před letem zapnete jakýkoliv záznam GPS– jedině díky záznamu můžeme projekt vyhodnotit Pokud objevíte událost (požár) voláte frekvenci Nebeských andělů Operátor vás propojí s pracovištěm hasičů -vše probíhá v otevřené řeči!!!

Piloti hlásí požáry / 2023

Piloti hlásí požáry / 2023

Tento „staro – nový projekt“ v roce 2023 je pokračováním a rozšířením předchozích méně či více úspěšných plánů Klubu nebeských andělů a LAA ČR. Jedná se o sezonní zvýšení pozornosti a hlášení požárů na centrálu Global Assistance. Jak se zapojit najdete v článku "Zvedneme Floriána nad zem

Kontakt

Pro otázky zapojení do Klubu nebeských andělů, bližší podrobnosti o akcích a otázky technického obsahu, například dosahu vysílačů a frekvencí leteckých pásem a pokrytím ČR, případně dalších informací prosím kontaktujte:
Jiří Machovec ředitel DIS GLOBAL ASSISTANCE a.s.

Klub nebeských andělů založili Letecká amatérská asociace ČR, Global Assistance a.s., Aeroklub ČR
jako projekt aktivního zapojení sportovních pilotů do sítě dopravních zpravodajů 21. dubna 2010.

Ochrana osobních údajů je řešena ZDE