Zvedneme Floriána nad zem :

Jak to funguje? Na stránkách LAA ČR se seznámíme s mapou zobrazující stupeň nebezpečí vzniku požáru Před letem zapnete jakýkoliv záznam GPS– jedině díky záznamu můžeme projekt vyhodnotit Pokud objevíte událost (požár) voláte frekvenci Nebeských andělů Operátor vás propojí s pracovištěm hasičů -vše probíhá v otevřené řeči!!!

Piloti hlásí požáry / 2023

Tento „staro – nový projekt“ v roce 2023 je pokračováním a rozšířením předchozích méně či více úspěšných plánů Klubu nebeských andělů a LAA ČR. Jedná se o sezonní zvýšení pozornosti a hlášení požárů na centrálu Global Assistance. Jak se zapojit najdete v článku "Zvedneme Floriána nad zem

First Aid 2023 ukončen

Po rozebrání všech variant a možností uskutečnit oba dva termíny projektu první pomoci First Aid 2023 ve dnech 11 a 18 března jsme museli přiznat, že to není rozumné, ani ekonomické pro obě strany. RUŠÍME OBA TERMÍNY z důvodu mizivého zájmu a malého počtu účastníků..

First Aid 2023 projekt záchrany života

First Aid 2023. Již jsme domluvili termíny a nyní je to zcela na Vás pilotech, kteří se do tohoto projektu přihlásíte. Dohodli jsme se, že v letošních dvou kursech budeme preferovat NOVÉ ÚČASTNÍKY. Bude tedy dobré, pokud se co nejdříve přihlásíte organizátorům na známý email machovec@1220.cz . Uzavírka přihlášek je 5. března rozhodněte co nejdříve.